Điều khoản

Chodatnen.vn là cổng thông tin trực tuyến cho việc giao dịch sản phẩm trên thị trường bất động sản. Chodatnen.vn cho phép “người dùng” đăng tải các nội dung thông tin gồm văn bản, hình ảnh, phim ảnh  và các tập tin điện tử khác liên quan đến mục đích đăng tin mu/bán/thuê/cho thuê và các giao dịch môi giới của các sản phẩm bất động sản.

Chodatnen.vn xin công bố những điều khoản thỏa thuận với “người dùng” như sau:

1.Điều khoản đối với người sử dụng.

 • Truy cập và sử dụng Chodatnen.vn với các mục đích hợp pháp, bạn đồng ý sẽ không:
 • Sử dụng bất kỳ các phương thức trái phép nào để can thiệp vào sự hoạt động tự nhiên trên Chodatnen.vn.
 • Đăng hoặc gửi các thông tin bôi nhọ, đe dọa, vi phạm đạo đức ứng xử, vi phạm pháp luật lên Chodatnen.vn hoặc đến các người dùng khác.
 • Đăng hoặc gửi các thông tin xâm phạm các quyền của người khác như quyền riêng tư, vi phạm bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ mà không được cho phép hợp pháp và bởi người sở hữu.
 • Đăng hoặc gửi thông tin có chưa mã độc, vi rút gây hại cho người dùng và trang Chodatnen.vn.
 • Tuyên bố các thông tin không đúng sự thật.
 • Vi phạm quy tắt, chính sách hay hướng dẫn sử dụng của nhà cung cấp dịch vụ internet, dịch vụ trực tuyến.
 • Khi người dùng vi phạm các điều khoản trong mục 1, Chodatnen.vn sẽ thi hành các biện pháp cần thiết để ngăn chặn quyền truy cập, sử dụng trang thông tin Chodatnen.vn. Bao gồm các biện pháp công nghệ hoặc báo cáo hành vi của người dùng vi phạm đến các cơ quan thẩm quyền.

2.Quyền sở hữu trí tuệ.

 

 • Người dùng có quyền sở hữu trí tuyệ với nội dung mà mình tự biên soạn để đăng tải lên chodatnen.vn.
 • Người dùng không có quyền sao chép, phân phối, tạo ra các sản phẩm khác với mục đích thương mại có chứa bất kỳ thành phần nào của nội dung được bảo về quyền sở hữu và bản quyền.
 • Người dùng thừa nhận tin đăng, bài viết của Chodatnen.vn, cộng tác viên, thành viên khác được bảo vệ quyền sở hữu.
 • Người dùng trích dân thông tin của người khác, hoặc một nguồn thông tin khác phải đính kèm thông tin tác giả sở hữu, nguồn gốc nội dung.

 

3.Điều khoản đối với Chodatnen.vn.

 

Kiểm duyệt nội dung.

Không cho phép đăng tải những tin rao, nội dung vi phạm các quy định pháp luật về bản quyền, quyên sở hữu, xuyên tạc người khác và các thông tin không thuộc lĩnh vực bất động sản.

Chodatnen.vn cho phép tin đăng hợp pháp của người dùng trong vòng 24h.

Chodatnen.vn không chịu trách nhiệm cho tính toàn vẹn về nội dung nếu lỗi phát sinh từ phía của người dùng.

Chodatnen.vn có quyền đăng tải, hỗ trợ đăng tải bài đăng của đăng lên các trang mạng xã hội liên kết dưới tài khoản của Chodatnen.vn.

 

4.Các thỏa thuận xử lý tình huống.

 Chodatnen.vn có quyền dùng các biện pháp để chặn quyền truy cập của người dùng, thông tin đã đăng của người dùng vi phạm, có thông báo bằng Email.

Khi có bất kỳ thay đổi điều khoản về thỏa thuận này, Chodatnen.vn không có trách nhiệm thông báo đến từng người dùng, người dùng đồng ý truy cập có nghĩ rằng đã hoàn toàn đồng ý với những điều khoản mới nhất.

Chodatnen.vn không có trách nhiệm bồi thường cho các lỗi mất thông tin tài khoản đăng nhập, các mất mát về nội dung xuất phát từ phía lỗi của khách hàng

Chuyên kênh bất động sản | Cổng thông tin bất động sản Hồ Chí Minh